Skip to main content

Ontkenning

Ostbelgien Triathlon

De gehele organisatie en medewerkers zijn niet verantwoordelijk bij eventuele ongevallen, diefstal of andere schadegevallen.

Door de registratie wordt deze vrijstellingsclausule erkend.

Verder wijzen wij erop dat met de registratie van de disclaimer van de rijde delen provider ook CovEvent wordt erkend.
Dit is beschikbaar via de volgende link: https://covevent.be/fr/privacy

Elke deelnemer of deelneemster is zelf verantwoordelijk voor de technische veiligheid van zijn of haar uitrusting en moet er op letten dat die voldoet aan de regels. De sport(st)er, noch zijn of haar verzekering kan de eigenaar of de exploitant van de straten in welke vorm dan ook in geval van een ongeval, ook wanneer dit het gevolg is van een slechte toestand van het wegdek, verantwoordelijk stellen.

Ik verklaar mij akkoord met de wedstrijdbepalingen. Ik bevestig dat er vanuit geneeskundig standpunt geen enkel bezwaar is tegen mijn deelname en mijn trainings- en gezondheidstoestand voldoen aan de eisen van de wedstrijd. Ik ben over de aan de wedstrijd verbonden gezondheids- en andere gevaren geïnformeerd en bevestig uitdrukkelijk dat ik op eigen verantwoordelijkheid deelneem.

De organisator behoudt zich ook het recht voor om bij noodweer, onweer, bosbrand of andere onvoorziene omstandigheden en/of catastrofes de wedstrijd niet te laten doorgaan, te onderbreken of stop te zetten. Een teruggave van het startgeld is in dit geval niet mogelijk. De deelnemer ziet met zijn registratie af van elke vorm van teruggave-eisen.

De deelnemer bevestigt ook dat hij van alle info op onze website kennis heeft genomen. Door de registratie bevestigt de deelnemer of deelneemster ook dat alle foto’s en filmopnames tijdens de sportmanifestatie in de media alsook op de website mogen worden gepubliceerd. Gegevensopslag: de gegevens van de deelnemers en deelneemsters worden opgeslagen en in functie van de manifestatie verwerkt en de namen worden op de website (startlijst, uitslagen) gepubliceerd.